Xuyên khung vị thuốc điều trị bệnh phụ nữ vô cùng hiệu quả (川芎)

Vị thuốc xuyên khung

Vị thuốc Xuyên khung dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh. Vị thuốc thân rễ được phơi hay sấy khô từ cây Xuyên khung. Xuyên khung tên khoa học: Ligusticum Wallichi Franch, Ligusticum chuanxiong Hort. Thuộc họ Hoa tán Umbelliferae. Xem thêm: Bạch thược có tác dụng gì Vị thuốc đương quy […]

Tác dụng của vị thuốc bạch truật (白术)

Vị thuốc bạch truật

Vị thuốc Bạch truật là thân rễ được phơi hoặc sấy khô (Atractylodes macrocephal Koidz). Thuộc họ Cúc ( Compositae). Bạch truật được ghi đầu tiên trong sách “Bản kinh” với tên Truật. Vị thuốc này còn có tên Ư truật, Đông truật, Triết truật. Xem thêm: Vị thuốc nhân sâm Vị thuốc bạch thược Tính vị […]