Vị thuốc Bạch Thược (白芍)

Bạch thược

Bạch Thược còn gọi là Thược dược, được ghi đầu tiên trong sách “Bản kinh”. Với tên là Thược dược. Bạch thược là rễ phơi hay sấy khô của cây Thược dược Paeonia albiflora Pall, Paeonilia lactiflora Pall, thuộc họ Mao lương Ranunculaceae. Xem thêm: Đương qui Thục địa hoàng Tính vị qui kinh: có vị chua, […]

Vị thuốc Thục Địa Hoàng (熟地黃)

Thục địa hoàng

Thục địa hoàng là do Sinh địa bào chế thành, được ghi đầu tiên trong sách “Bị ấp thiên kim yếu phương”. Tập 27 với tên Thục can địa hoàng. Thục địa là phần rễ của cây sinh địa hoàng (Rehmannia glutinóa Libosch), thuộc họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae). Xem thêm: Cát cánh Cam thảo Tính […]