Hướng dẫn cách sắc thuốc thang (thuốc bắc)

Chén thuốc bắc

Sắc thuốc thang là một phương pháp được dùng nhiều nhất trong y học cổ truyền. Vì thuốc thang có hiệu quả hơn hẳn so với những dạng thuốc khác như hoàn, tán, cao, đơn. Dạng thuốc này yêu cầu người sử dụng phải “nấu” các vị thuốc bằng nước trong một khoảng thời gian nhất định mới dùng […]