Vị thuốc Bạch Thược (白芍)

Bạch thược

Bạch Thược còn gọi là Thược dược, được ghi đầu tiên trong sách “Bản kinh”. Với tên là Thược dược. Bạch thược là rễ phơi hay sấy khô của cây Thược dược Paeonia albiflora Pall, Paeonilia lactiflora Pall, thuộc họ Mao lương Ranunculaceae. Xem thêm: Đương qui Thục địa hoàng Tính vị qui kinh: có vị chua, […]